WYJAZD INTEGRACYJNY SENIORÓW Z GMINY SIEROSZEWICE

 

ŚLADAMI KSIĘDZA DOKTORA ANTONIEGO KANTECKIEGO – WYJAZD INTEGRACYJNY SENIORÓW Z GMINY SIEROSZEWICE

IMG_4222

 

4-5 czerwca 2016r. ponad dwudziestoosobowa grupa Seniorów  z Wielowsi i Rososzycy pielgrzymowała do miejsc związanych z życiem i działalnością tego wybitnego Polaka. Wcześniej , na kilku spotkaniach, zapoznawali się  z życiorysem i działalnością ks. dr Antoniego Kanteckiego – na  podstawie pracy magisterskiej,  Jarosława  Kanteckiego napisanej w Zakładzie Historii Polski Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy wyjazdu śladami ks. Dra Antoniego Kanteckiego (1847-1893) wiedzą, że   dzieciństwo spędzał w domu rodzinnym w Wielowsi (obecnie budynek parafialny). Edukację elementarną zdobywał w Szkole Parafialnej w Miłosławiu i Mosinie oraz w pobliskim  Ołoboku. Dalej kształcił się  w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim i Seminarium Duchownym w Poznaniu a następnie  Gnieźnie. Po święceniach kapłańskich w Poznaniu, które przyjął  z rąk arcybiskupa Ledóchowskiego i prymicjach w Kościele Parafialnym w Ołoboku, gdzie przyjmował chrzest i pierwszą Komunię Św., studiował na Uniwersytecie w Niemczech , w Monastyrze (Munster). Tam również opiekował się polską emigracją zarobkową.

Po powrocie z Niemiec przebywał w Rokosowie u Księcia Adama Czartoryskiego będąc nauczycielem jego dzieci . W kaplicy pałacowej, mimo zakazu zaborcy, głosił kazania w języku polskim. Patriotyzm ks. dra Antoniego Kanteckiego  sprawił, że stał się wielkim obrońcą polskości w czasie szalejącego ,, kulturkampfu” w zaborze pruskim. Czynił to poprzez pracę duszpasterską, społecznikowską, polityczną a szczególnie publicystyczną – będąc redaktorem naczelnym   ,,Kuriera Poznańskiego”.Za tą działalność , rząd pruski obarczył go karami: pieniężnymi, niedopuszczeniem  objęcia funkcji kościelnych ,nakazem opuszczenia Wielkiego Księstwa Poznańskiego,  uwięzieniem w Ostrowie Wielkopolskim. Wówczas  był współwięźniem arcybiskupa Ledóchowskiego.

Po  odsunięcia z redakcji ,,Kuriera Poznańskiego”, musiał przeprowadzić się do Gniezna, następnie do Strzelna. Tam także pracą redaktorską walczył o polskość.   Rok przed śmiercią został proboszczem parafii Trójcy Świętej w Strzelnie, będąc wcześniej tylko jej administratorem. Pochowany został w kościele strzelińskim – w kaplicy Świętego Restytuta z udziałem arcybiskupa Floriana Stablewskiego i 70 księży. Znajduje się tam  popiersie tego wielkiego kapłana i Polaka, którą ufundowali wdzięczni rodacy.

Właśnie  Kościół Świętej Trójcy w  Strzelnie z Kaplicą Św. Restytuta i grobem ks. dra Antoniego  Kanteckiego , był pierwszym etapem pielgrzymki.  W skupieniu  z modlitwą, złożono tam kwiaty i zapalono znicz. Z zachwytem podziwiano także  , stojącą obok , romańską rotundę Świętego Prokopa z XII w., którą nasz bohater ocalił od zniszczenia-zdobywając od rządu pieniądze, na jej odbudowę.  Dalej  trasa prowadziła do Gniezna, gdzie ks. dr Antoni Kantecki  był w seminarium, a dalej    do Miłosławia – gdzie mały Antoni rozpoczął edukację.

Drugi dzień, to zwiedzanie Poznania – kolejnego miejsca jego studiów teologicznych  w Akademii Lubrańskiego. Ponadto Seniorzy odwiedzili  Pałac Arcybiskupi,  Katedrę, Farę ,Stary Rynek  z Ratuszem.

Ostatni etap pielgrzymki prowadził do Gostynia na Świętą Górę i do  posiadłości Adama Czartoryskiego . Tam uczestnicy zwiedzili pałac z pięknym parkiem.   Pielgrzymka ta zapoczątkowała obchody 170 rocznicy urodzin ks. dra Antoniego  Kanteckiego, która  przypada  01 czerwca 2017 roku.  Należy przypomnieć, że  na prośbę prof. dra hab. Lecha Trzeciakowskiego z Zakładu Historii Polski  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , w 100 rocznicę śmierci tego wielkiego patrioty ufundowano  tablicę pamiątkową  na jego domu rodzinnym w Wielowsi.

Podkreślić trzeba, że wyprawa  Seniorów  odbyła się dzięki pomocy Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego EKOklub z Wielowsi oraz dotacji z dwóch źródeł tzn. od Stowarzyszenia EKOklub i od   Samorządu Gminy Sieroszewice jaką  wspomniane Stowarzyszenie pozyskało do realizacji  zadania publicznego pn. „Mieszkańcy Wielowsi śladami  ks. dra  Antoniego Kanteckiego, czyli ocalić od zapomnienia…”  realizowanego w 2016r. Działalność kulturalna Klubu Seniora Wawrzyniec , możliwa jest także dzięki  życzliwości ks. Proboszcza Piotra Kuświka.

Relację przygotowały: Elżbieta Vogel – kierowniczką wyprawy , we współpracy z Haliną Kaźmierczak, autorką projektu.

 

Zostaw Komentarz