Gminny Konkurs – My dla Ziemi

 

MY DLA ZIEMI KONKURS

Zapraszamy szkoły podstawowe z Gminy Sieroszewice do udziału w bardzo ciekawym i wartościowym konkursie z wspaniałymi nagrodami!

 

Informacje poniżej.

Pliki do pobrania :

MY DLA ZIEMI - REGULAMIN KONKURSU KRYTERIA OCENY POSTERU LOGO STOWARZYSZENIA EKOKLUB

 

„MY  DLA ZIEMI”- druga edycja

GMINNY KONKURS  O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM

Regulamin

 1. Cele:
 • Podkreślenie działań podejmowanych przez szkoły podstawowe w Gminie Sieroszewice dla kształtowania świadomości i postaw proekologicznych realizowanych w placówce w ostatnich TRZECH latach.
 • Zachęcanie do pracy i współpracy w zespole metodą projektu edukacyjnego
 • Prezentacja własnych dokonań na forum gminy, propagowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.
 • Nagrodzenie najaktywniejszych ekologicznie placówek – przyznanie tytułu „Promotor Ekologii w Gminie Sieroszewice”.

 

II . Zasady udziału

 • Każda placówka oświatowa z terenu Gminy Sieroszewice ma możliwość zaprezentowania w formie posteru ( plakatu) swoje dotychczasowe aktywności  na rzecz przyrody realizowane z uczniami w najbliższym środowisku przyrodniczym i społecznym ,  związane z ochroną jej zasobów. Każdy zespół ma także  sposobność pokazania   działań  wpływających na kształtowanie postaw proekologicznych  i prozdrowotnych  za okres  ostatnich 3 latach działalności placówki.
 • Format posteru –A 0 .
 • Widoczny, wyraźny tytuł konkursu oraz logo Stowarzyszenia  Ekologiczno-Kulturalnego „EKOklub” dostępne na  http://ekoklub.org.pl/) .
 • Forma graficzno- redakcyjna dowolna .
 • Na konkurs gminny wybierana jest tylko jedna praca z danej placówki.
 • Liczba autorów posteru ograniczona do 4 osób + opiekun.
 • Zabezpieczoną, opieczętowaną, podpisaną pracę ( nazwiska autorów i opiekuna ) należy dostarczyć najpóźniej do dnia 11 kwietnia 2016r. do Zespołu Szkół w Wielowsi – siedziby EKOklubu.
 • Organizator powołuje kapitułę konkursu, która wyłoni laureatów.
 • Konkursowe prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Gminnych Obchodów Dnia Ziemi – 30 kwietnia 2016r.

 

III. Nagrody

 • Autorzy prac konkursowych są automatycznie zaproszeni wraz z opiekunem i dyrektorem placówki na Gminne Obchody Dnia Ziemi , dnia 30 kwietnia 2016r. na godz. 15:00 na salę wiejską do Wielowsi. Wszyscy otrzymują dyplomy za udział.
 • Drugie i trzecie miejsca otrzymują nagrody rzeczowe.
 • Zdobywcy I miejsca ( także opiekun) otrzymują tytuł „PROMOTOR EKOLOGII W GMINIE SIEROSZEWICE” na okres 3 lat oraz zaproszenie do udziału w Zielonej Szkole nad Morzem Bałtyckim w drugiej dekadzie czerwca 2016r .
 • Wszelkie informacje dodatkowe pod adresem halinka@gmail.com lub nr 783059159

 

ZAPRASZAMY DO DZIELENIA SIĘ  OSIĄGNIĘCIAMI .

 

ŻYCZYMY UDANYCH  PREZENTACJI.

 

Działanie dofinansowane ze środków Samorządu Gminy Sieroszewice w ramach realizacji zadania publicznego w 2016r. pt „Bliżej Natury”